3. הנהגת הקבה"מ מול הנהגת מפא"י: חמישה קונפליקטים

הניגודים בין הנהגת הקבה"מ להנהגת מפא"י באו לידי ביטוי בחמישה קונפליקטים פוליטיים שהתחוללו בשנות השלושים על השקפות יסוד , עמדות מדיניות ושליטה על משאבים . קונפליקטים אלה היו : . 1 המאבק נגד הסכם בךגוריון'ז-בוטינסקי ב 1934 לשיתוף פעולה בתחום יחסי העבודה . הסעיף המרכזי בהצעת ההסכם אמר כי 259 & מהעובדים במקום עבודה יוכלו לעכב שביתה ולכפות על כל העובדים וההסתדרות להיזקק לבוררות חובה . המתנגדים להסכם ראו בכך הגבלת חופש השביתה וכפיפת יחסי העבודה לווטו של מיעוט אנטי סוציאליסטי . הקבה"מ ראה בהסכם ויתור על העצמאות המעמדית ועמד בראש הגורמים במפא"י ובהסתדרות שהכשילו אותו במשאל של כלל חברי ההסתדרות . בן גוריון , אז מזכיר ההסתדרות , קיבל את הדין , אך פעילותו הפוליטית העצמאית של הקבה"מ ושיתוף הפעולה שלו עם גורמים פוליטיים שמחוץ למפא ) י" השוה"צ , פוע"צ שמאל ) עוררה את חששה של הנהגת מפא"י מפני הופעת הקבה"מ כגוף פוליטי מלוכד שאינו נתון למרותה . . 2 המאבק בין הנהגת מפא"י והרוב בה לבין הקבה"מ על ההגמוניה בתנועת " החלוץ" בגולה . מרכז "החלק" שלט על חלוקת רשיונות העלייה לא"י . לשליטה על זרימת הצעירים לתוך ...  אל הספר
יד טבנקין -  המרכז המחקרי, רעיוני, תיעודי ומוזיאלי של התנועה הקיבוצית