2. התעצמות הקבה"מ והתגבשותו כגוף פוליטי

בשנת 1930 התאחדו אחדות העבודה והפועל הצעיר , לאחר התקרבות אידיאולוגית שנמשכה מספר שנים , והקימו יחד את מפלגת פועלי ארץ ישראל ( מפא . ( י" למן הקמתה ועד לפילוגה ב 1944 היו למפא"י כ 75 % מצירי ועירות ההסתדרות . הקבה"מ היה שותף להקמת מפא"י , אם כי רוב הנהגתו , ובעיקר טבנקין , לא הייתה נלהבת לאיחוד עם הפועל הצעיר הלא סוציאליסטית . הקבה"מ ראה את עצמו קודם כל ובעיקר כתנועה התיישבותית . ההתיישבות , בתפיסת הקבה"מ לא הייתה רק הקמת 'נקודות' ברחבי א"י וסימונן על מפתה לצרכים מדיניים , אלא דרך המלך להגשמת הציונות כמהפכה חברתית ולאומית . טבנקין ראה בהתיישבות אנטי תיזה לגלות ולתלישות היהודית . ההתיישבות היא התערות היהודים בטריטוריה ובטבע ופעולה מתמדת לגידול והתפתחות תוך ניצול המשאבים הטבעיים . ההתיישבות היא התוכן והצורה גם יחד של הציונות , היא מגלמת את אחדות המטרה והדרך . היא קודמת לפעולה המדינית ועדיפה עליה , באשר היא היוצרת את העובדות הממשיות של הכוח היהודי — הכלכלי , החברתי והצבאי . מאלה נובע גם הכוח המדיני . בידעו שלא כל הפועלים ילכו להתיישבות קיבוצית בכפר , תמך טבנקין גם בהתיישבות עירונית שתתא...  אל הספר
יד טבנקין -  המרכז המחקרי, רעיוני, תיעודי ומוזיאלי של התנועה הקיבוצית