1. ייסוד הקיבוץ המאוחד והתפתחותו כתנועה מובילה בהגשמת הציונות הסוציאליסטית

קיומה של אחדות העבודה פועלי ציון כמפלגה פוליטית עצמאית הוא בראש וראשונה תוצאת התגבשותו של הקיבוץ המאוחד כיחידה ארגונית ופוליטית מובחנת במסגרת הארגונים המעמדיים והפוליטיים הרחבים שהיה כלול בהם : 3 ההסתדרות הכללית , מפלגת אחדות העבודה "ההיסטורית , " ומפלגת פועלי ארץ ישראל ( מפא . ( י" במונחי התיאוריה : הקבה"מ היה מוקד הכוח והלגיטימציה העיקרי של המפלגה בגלגוליה השונים והיו לו מנהיגות ומסר כאריזמאטיים . שורשיו הארגוניים של הקיבוץ המאוחד נעוצים בגדוד העבודה וב'קיבוץ עין חרוד' ( ראו להלן . ( מקורותיו האידיאולוגיים נובעים מ"הצעת האיחוד , " הפרוגרמה של אחדות העבודה ההיסטורית . אחה"ע ההיסטורית נוסדה ב 1919 כאיחוד בין מפלגת פועלי ציון הארץ ישראלית שמנהיגיה היו בן גוריון ובן צבי , ובין קבוצת הבלתי מפלגתיים שהבולטים בין אישיה היו ברל כצנלסון ויצחק טבנקין . הגוף שנוסד ב 1919 התכוון להיות תנועה חברתית ופוליטית של כלל ציבור הפועלים היהודים בא"י , לא מפלגה פוליטית מן הדגם המוכר באירופה . הפועל הצעיר — מפלגת הפועלים השנייה , שלא ראתה עצמה כמפלגה סוציאליסטית ומעמדית סירבה להשתתף בייסוד אחה"ע ב , 191...  אל הספר
יד טבנקין -  המרכז המחקרי, רעיוני, תיעודי ומוזיאלי של התנועה הקיבוצית