פתח דבר

מפלגת אחדות העבודה פועלי ציון ( להלן אחה-ע"פוע"צ או אחה"ע ) התקיימה בגלגולים שונים בין 1944 ל . 1968 שורשיה נעוצים בשני תהליכים : הראשון , התגבשותו של הקיבוץ המאוחד ( להלן הקבה"מ ) לגוף פוליטי בתוך מפא"י בשנות השלושים . כאשר הנהגתו ורוב חבריו מצאו עצמם נתונים בקונפליקטים אידיאולוגיים ופוליטיים עם הנהגת מפא"י שבראשה עמדו דוד בן גוריון וברל כצנלסון . השני , התגבשותם של קבוצות עובדים ומובטלים בשנות השלושים לקבוצה אופוזיציונית בסניף מפא"י בתל אביב ובמפלגה כולה . בכל שנות קיומה העצמאי של אחה-ע"פוע"צ היה הקיבוץ המאוחד הגוף המרכזי בתוכה . מנהיגיה המרכזיים של המפלגה באו משורות הקבה"מ והפרוגרמה שלה ודרכה הפוליטית הושפעו במידה מכרעת מהאידיאולוגיה ומהאינטרסים של הקבה"מ . רוב המשאבים החומריים של המפלגה סופקו על ידי הקבה"מ וכמעט כל חבריו הצביעו עבורה החל מ . 1954 אחה-ע"פוע"צ החלה את דרכה העצמאית ב , 1944 עת התפלגה ממפא"י סיעה ב' ( שכללה באותה עת את רוב הקבה"מ והנהגתו וקבוצת פועלים עירונית ) והקימה את התנועה לאחדות העבודה . המפלגה החדשה ראתה את הפילוג כמהלך מתחייב מההחלטה לאסור קיום סיעות במפא"י ...  אל הספר
יד טבנקין -  המרכז המחקרי, רעיוני, תיעודי ומוזיאלי של התנועה הקיבוצית