תוכן העניינים

פתח דבר 1 ציוני דרך בתולדות מפלגת אחדות העבודה — פועלי ציון 10 חלק ראשון מפלגה בעל כורחה מייסוד אחדות העבודה ההיסטורית ( 1919 ) עד פילוג מפ ( 1954 ) ם" פרק ראשון . מאחדות העבודה ההיסטורית לתנועה לאחדות העבודה 15 . 1 ייסוד הקיבוץ המאוחד והתפתחותו כתנועה מובילה בהגשמת הציונות הסוציאליסטית 16 . 2 התעצמות הקיבוץ המאוחד והתגבשותו כגוף פוליטי 20 . 3 הנהגת הקכה"מ מול הנהגת מפא"י : חמישה קונפליקטים 29 . 4 התחזקות האקטיביזם המדיני והביטחוני במחשבת הקבה"מ ופעילותו 33 . 5 הקמת סיעה , 'ב פילוג מפא"י והקמת התנועה לאחדות העבודה 36 פרק שני : אקטיביזם מדיני ורדיקליזם מעמדי : התנועה לאחדות העבודה והמפלגה לאחדות העבודה — פועלי ציון 41 ( 1948-1944 ) . 1 הופעה עצמאית ובחירות ראשונות 43 . 2 רדיקליזם מעמדי 46 . 3 אקטיביזם מעמדי וביטחוני 49 . 4 מגעים ומאבקים עם מפא 55 י" . 5 איחוד התנועה לאחדות העבודה עם פועלי ציון שמאל ב 66 1946 . 6 חולשה ארגונית 69 . 7 מתחים ומאבקים פנימיים : היחס למאבק ולאיחוד השמאל 73 . 8 לאחדות העבודה פועלי ציון במאבק על עתידה המדיני של א - ^ ישראל 75 . 9 איחוד השמאל 82 פרק שלישי ל ת...  אל הספר
יד טבנקין -  המרכז המחקרי, רעיוני, תיעודי ומוזיאלי של התנועה הקיבוצית