בין חזון לשלטון מפלגת אחדות העבודה-פועלי ציון בתקופת היישוב והמדינה

^^ * fri r ל אורי יזהר בין חזון לשלטון מפלגת אחדות העבודה פועלי ציון בתקופת היישוב והמדינה אורי יזהר בין חזון לשלטון מפלגת אחדות העבודה פועלי ציון בתקופת היישוב והמדינה  אל הספר
יד טבנקין -  המרכז המחקרי, רעיוני, תיעודי ומוזיאלי של התנועה הקיבוצית