הולנד - קומונות עירוניות קטנות

בשנות השישים צצו בהולנד תנועות חברתיות רדיקליות שהתסיסו את החיים הפוליטיים במדינה . תחילה היו אלה ה "פרובוס " ( Provos ) ואחר כך בשנת 1970 הופיעו ה " קאבוטרס" . ( Kabouters ) תנועת ה " קאבוטרס , '' שהייתה אנרכיסטית ובעלת אוריינטציה אקולוגית , הצליחה להשיג בבחירות המוניציפאליות לעיריית אמסטרדם חמישה מושבים מתוך " . 45 מציאות זו שביטאה מתחים חברתיים במדינה הייתה רקע לתסיסת הצעירים והסטודנטים בשנת . 1970 תסיסה זו , בדומה למדינות אחרות באירופה , הביאה להופעתן של קומונות . בהולנד היה לכך גם רקע היסטורי , שכן במדינה זו קמו קומונות בראשית המאה ה 20 אולם מרבית החוקרים תמימי דעים כי הופעת הקומונות בשנות השבעים הייתה שונה מכל קומונות העבר . היו אלו קומונות עירוניות קטנות 100 וקצרות ימים שנוסדו על ידי צעירים . חוקרי הקומונות בהולנד מבחינים בין שני מסלולים : האחד , מסלול של קומונות שקמו מסיבות מעשיות של נוחיות , או חיפוש אחר הנאה . R . Rosenthal . The Jerusalem Report , June 12 . 1997 98 אליהו רגב , קהילות שיתוף בעולם , אירופה . בארכיון הקומונות ביד טבנקין מצוי אוסף מלא ומעודכן של כל פרסומי האינ...  אל הספר
יד טבנקין -  המרכז המחקרי, רעיוני, תיעודי ומוזיאלי של התנועה הקיבוצית