המיג 23 שהונחת במגידו בתצוגה במוזיאון חיל האוויר בחצרים