זירת התרסקות מטוס הסטרטוקרוזר במצרים. רק אחד מאנשי הצוות הצליח לזנק מהמטוס