ביקור שר הביטחון דאז שרון בלבנון, ‭.10.10.1982‬ נאלץ להתפטר