במה

אורי טאובר | לשעבר איש המערכת המבצעית של המוסד מורשת החמור הוא אשר נולד חמור כך הם חוקי הטבע גם כחמור חייו יגמור לא ישנו פה גיל , ייחוס או צבע איזה חותם יותיר אחריו זאת דעת המומחים מושפע רבות מסביבותיו הבית בו צומחים  אל הספר
המרכז למורשת המודיעין (מ.ל.מ) ע"ר