אלוף גבי אשכנזי ומפקד צד"ל גנרל אנטואן לחד. בבואם לישראל לא דרשו אנשי צד"ל דרישות מופרזות ולא נשמעו טרוניות וטענות