פסל בדמותו של נגיב מחפוז בקהיר. סיפור אלגורי שפרסם סייע לזהות את המצוקה במצרים בעת ההיא