ראשית קהילת המודיעין בישראל: מתחים, ועדות וניצנים של שינוי

העשורים הראשונים להקמתה של קהילת המודיעין בישראל נעו בין שני קטבים : מאבקים ומשברים תכופים בשנות ה , 50 - לעומת הרמוניה ושיתוף בשנות ה . 60 - מה עמד בלב השינוי ומה המהלכים הגדולים שנוגעים להתהוות גופי המודיעין באותה תקופה ? דוד סימן טוב | רס"ן , מילא תפקידי מחקר ואיסוף באמ"ן , ובעשור האחרון פועל במכון לחקר המודיעין שבמל"ם בשני העשורים הראשונים להקמתה נעה קהילת המודיעין בישראל בין שני קטבים . בשנות ה 50 - של המאה ה 20 - מערכת היחסים בין שני השחקנים המרכזיים בה - אגף המודיעין בצה"ל והמוסד - התאפיינה במתחים גדולים , ביחסים רעועים ועכורים ובמאבקים בלתי פוסקים . לעומת זאת בשנות , 60 - ה חוותה הקהילה תור זהב של יחסים הרמוניים ושיתוף פעולה עמוק . במאמר אציג את השינוי שחל במערכת היחסים בין גופי המודיעין בראי עבודתן של שתי ועדות , שבחנו את הקהילה בתקופת הזמן הנסקרת . טענתי המרכזית היא כי חילופי גברי בצמרת ארגוני הביון ופרישתו של ראש הממשלה ושר הביטחון , דוד בן - גוריון אפשרו אתחול של היחסים והתפתחות קהילת מודיעין חיונית ומתפקדת . בשנים הנבחנות פעלו שתי ועדות לבחינת קהילת המודיעין הישראלית . את ...  אל הספר
המרכז למורשת המודיעין (מ.ל.מ) ע"ר