זחל"ם הפיקוד של מפקד הפיקוד, אלוף ישעיו גביש בבוקר המלחמה. הכותב מאחור