חוליית המערך במודיעין דרום: יעקב שילה, יואב, הכותב שלום גרין, רותי