שון קונרי - שיחק בשישה סרטי גשיימס בונד. אחד מהאחראים למבצע היה איאן פלמינג, לימים “אביו“ של סוכן הוד מלכותה גשיימס בונד 007