אדי צשפמן, הסוכן “זיג זג‭.“‬ יוצא מהכלל המלמד על הכלל