בול יהושע בן נון, הונפק ב ‭,17.8.1982 -‬ כיתוב על הבול: יהושע; מועדים לשמחה ה'תשמ"ג, כיתוב על השובל: "חזק ואמץ כי אתה תנחיל את העם הזה את הארץ אשר נשבעתי לאבותם לתת להם" (יהושע ‭,('ו ,'א‬ זהו אחד מתוך סדרה בת ארבעה בולים בנושא יהושע בן נון - אירועים מספר יהושע