בול הלוויין הישראלי אופק 3 והטיל המשגר שביט לציון יום הבולאות וחקר החלל בישראל, הונפק ב ‭,5.12.1996 -‬ כיתוב על הבול: אופק ‭,3‬ כיתוב על השובל: יום הבולאות