מטוס סקייהוק. במשך שבוע טס שפר ודיווח לדדו על תוצאות סיוריו