בול המבול הונפק ב ‭,13.8.1969 -‬ כיתוב על הבול: מועדים לשמחה תש"ל, כיתוב על השובל: "וישלח את היונה" (בראשית ‭.('ח ,'ח‬ זהו אחד מתוך סדרה בת ארבעה בולים בנושא המבול