בול פגיעה

ההיסטוריה של קהילת המודיעין הישראלית מתחילה מאז יציאת מצרים , עת התגבשו בני ישראל לעם , ונמשכת עד ימינו אלה . אירועים שונים של הקהילה , אנשים שפעלו במסגרתה , שיטות העבודה בה ומבצעים רבים שביצעה נשארו עלומים מעיני הציבור הרחב . חלקם התפרסם רק בחלוף השנים , או בעת תקלה , ורק מקצתם זכה לפרסום בבולי ישראל . ברוב המקרים אין הבול קושר בין הציור שעליו לבין קהילת המודיעין . מטרת מדור זה היא לספר על הקשר בין הבול ובין הקהילה , על שיטות עבודה של המודיעין המשתקפות בבולים ישראליים ועל אנשי מודיעין לפני קום המדינה ובשנות קיומה המופיעים בבוליה בולים ישראליים מספרים על המודיעין שמעון אביבי shimon–avivi @ hotmail . com | סיור אווירי : לפקודתו של נוח ושל דדו לאחר 150 ימי מבול נחה תיבת נוח על הרי אררט . כעבור 40 ימים נוספים מפלס המים המשיך לרדת , ונוח פתח את חלון התיבה . הוא היה זקוק למידע - "הקלו המים מעל פני האדמה . " לצורך זה הוא שלח את סייר האוויר שלו , העורב . כנראה שזה היה עצל , הסתפק בסיורים אוויריים קצרים ליד התיבה והרבה לצאת ולשוב לחלונה . לפיכך שלח נוח סייר אוויר משודרג – היונה . אך זו , בסיור...  אל הספר
המרכז למורשת המודיעין (מ.ל.מ) ע"ר