תקיפות שמתבססות על הנדסה חברתית מאפשרות לתוקפים ניצול של הגורם האנושי כממשק להכנסת סוסים טרויאניים למערכות הצבאיות למטרות ריגול.