מסיבת עיתונאים מאולתרת בסיום מירדף אחר חוליית מודיעין מצרית שחדרה לדרום סיני כחודש לאחר תום מלחמת ששת הימים. מימין לשמאל בדואי מכוחותינו, העיתונאי רון בן ישי, יגאל סימון, העיתונאית תלמה אליגון ומפקד מרחב שלמה-נחשון