קציני מרחב דרום בכנס המרחב. מימין לשמאל עומדים: יגאל סימון, משה לוי, שי לחמן, נתן רום, איש לא מוכר, דני דנון, גדי זהר ואסא ירקוני. יושבים מימין לשמאל; ארז לבנון, משה וידן ושלמה דהאן