רקוויאם לדרום

למרחב דרום של יחידה 504 היסטוריה מפוארת והישגים מודיעיניים לא מבוטלים במלחמות ישראל ובתקופות שבתווך . סיפורם של מקורות אנוש צבעוניים ומגוונים , משימות התרעה , מבצעי פגיעה בפדאיון ואפילו חיסולים יגאל סימון | אל ) ם" מיל , ( ' ממ"ר דרום ומפקד יחידה 504 לשעבר בתאריך 20 ביוני 2014 התקיים באשקלון כנס של יוצאי מרחב דרום של יחידה 504 לדורותיו . הכנס , שנערך ביוזמת עמותת "מודיעין , " 10 זכה לנוכחות מרשימה של יוצאי המרחב , החל משנות ה 50 - המוקדמות של המאה 20-ה ועד לקציני היחידה הסדירה ששירתו במרחב עד לפירוקו . למרחב דרום היסטוריה ארוכה ומפוארת , כמו גם הישגים מודיעיניים נכבדים במלחמות ישראל ובתקופות שביניהן . בסיס דרום ( לימים - מרחב ) הוקם עם ייסוד היחידה בשנת , 1949 והיה הגדול בבסיסי היחידה הן מבחינת מצבת כוח האדם והן מבחינת הטריטוריה שהייתה באחריותו . קשת המקורות המגוונת והצבעונית כללה , בין השאר , בדואים לשבטיהם בסיני ובדרום ירדן , תושבי הערים והכפרים בהר חברון , פלאחים ועירוניים תושבי מצרים ורצועת עזה , כמו גם קצינים וחיילים בצבאות מצרים וירדן ( הצע"י ) זירות הפעולה והיעדים עליהם הופקד המ...  אל הספר
המרכז למורשת המודיעין (מ.ל.מ) ע"ר