חברי המרכז למורשת המודיעין ]מל"ם[ מברכים את ראמ"ן הנכנס, האלוף הרצי הלוי, מוקירים פועלו של ראמ"ן היוצא, האלוף אביב כוכבי ומאחלים הצלחה רבה לשניהם‭!!!‬