דבר היו"ר

תא ) ל" מיל ר"ד ( ' צבי שטאובר תמצית הדברים שנישאו בפתיחת כנס החברים השנתי , 15 / 9 / 14 במרחב שלנו ניכר " מזרח תיכון חדש , " במובן הרע של המושג . דומה שאנחנו עדים לשני כיווני - על אסטרטגיים מנוגדים . מצד אחד , זינוק בתקשורת ובגישה למקורות מידע , קפיצה קדימה במחקר המדעי על כל תחומיו , בטכנולוגיה ובמובנים מסוימים גם ברווחת הפרט ובהגנה על זכויותיו . ומצד שני , מלחמות דת , שפרצו בעוצמה שלא היינו עדים לה עידנים , קיצוניות דתית , התפרקות מדינות ועוד . כמעריכי מודיעין ייחסנו תמיד חשיבות עליונה לרווחה כלכלית של הפרט ושל המדינה כאינטרס העליון של האזרחים . נראה שטעינו כשלא ייחסנו חשיבות הולמת להלכי הרוח בקרב הצעירים , ולכוחה של הדת כבסיס להזדהות וכמניע לשינויים היסטוריים בחברות מסוימות . חלק לא קטן מחברי המל"ם השקיע את מיטב שנות השירות הציבורי בהתמודדות עם קונספציות ומונחים שנעלמו כלא היו . איפה הימים הטובים של " החזית המזרחית" ו"הפיתה הסורית ? " היום שחור הוא לא שחור ולבן הוא לא לבן . הדבר הקבוע היחידי באזורנו בשנים האחרונות , הם תנועה ושינוי , ועדיין לא ברור איזה מבנה חדש ייווצר ואיפה נהיה . ...  אל הספר
המרכז למורשת המודיעין (מ.ל.מ) ע"ר