מקורות

ארכיונים ארכיון ההגנה ארכיון העבודה בארכיון לבון ארכיון הקיבוץ המאוחד ביד טבנקין ארכיון השומר-הצעיר בגבעת חביבה ארכיון עין-חרוד מאוחד עיתונות וכתבי-עת דבר האחדות הארץ הפועל-הצעיר מבפנים מחיינו קונטרס ספרים ומאמרים אבי-יונה מיכאל , תזכירים היסטוריים , הוועד-הלאומי , ירושלים , . 3 . 1946 אבנרי א " ל , ההתיישבות היהודית וטענת הנישול , הקבה 980 מ " ו . אוליצור א , ' ההון הלאומי בבניין הארץ , קרן-היסוד , . 1939 איבינסקי זאב , מהפכה וטרור , יאיר , . 1989 אייזנשטדט , מדינה וחברה , עם עובד , . 1976 ארז י ' וקולר א ) מ " עורכים , ( אגרות ברל בי , תרע -ט " תרפ"ב , עם עובד , . 1961 אשטון ת " ס , המהפכה התעשייתית , אוניברסיטה פתוחה , 982 ו . בן-אברם ברוך וניר הנרי , עיונים בעלייה השלישית - דימוי ומציאות , יד י ' בן-צבי , . 1995 בן-גוריון דוד , ממעמד לעם , דבר , תרצ " ג . ברגמן הוגו , "מקומו של הכפר בתחייתנו הלאומית" ב-הכפר העברי בא , י '' האוניברסיטה העברית , . 1946 ברמאיר צ ' ( עורך , ( ילקוט הרעיון הציוני , י-ם . ברל כצנלסון - כתבים , מפא"י . ברסלבסקי משה , תנועת הפועלים האיי '' ת , ד ' כרכים , ...  אל הספר
יד טבנקין -  המרכז המחקרי, רעיוני, תיעודי ומוזיאלי של התנועה הקיבוצית