לסיכום הפרשה

סביב משבר הגדוד התנהלה תעמולה רבה מכל צד . הקונטרס האפולוגטי שפרסם הגדוד : "על ענייני עין-חרוד ' , ' שכנע בזמנו את המשוכנעים מראש . אבל ככל שעבר הזמן , לאחר שהגדוד התפרק , פירוק שהיה בחלקו טראגי ( עין-חרוד , תל-יוסף , כפר גלעדי ורמת-רחל , אינם חלק מטרגדיה זו ) הוא התפזר או נספג בקיבוץ-המאוחד . ככל שהתחזקה ההסתדרות עד שהפכה כל יכול ביורוקרטי שהשפיע על חיי אנשים לטוב ולרע , ככל שעיןחרוד הוכיחה את כוח עמידתה , את יכולת התפתחותה , עלה ובלט קונטרס 1 ל 4 הוצ ' גדוד-העבוז ה , תל-יוסף , . ו 923 " ישן" זה יותר ויותר כקטרוג חריף , ובהיותו חומר עדות כמעט יחידי זמין לכל עין , מגובש ומנוסח היטב כפמפלט תעמולה פוליטית אפקטיבית - כבש לו "חלקת אמת " משלו . זה גם התאים לרוח הזמן החדש ולתחושה האנושית הבסיסית של הזדהות עם . under dog-n לאלה שניצלו בימינו את הסיטואציה מדעת כדי להוכיח את אפסות ערכה של תנועת הפועלים הארצישראלית , אין הלב נתון . לאלה שנפלו בפח תעמולת הגדוד וציירו את תמונת הנגזל מן הגזלן , בא המאמר הזה לומר : הגדוד נפל טרף לאינטריגות , למאבקי כוח שאפילו לא עמד על מקורן , אינטריגות בתוכה של אחד...  אל הספר
יד טבנקין -  המרכז המחקרי, רעיוני, תיעודי ומוזיאלי של התנועה הקיבוצית