31. ביקורת המבקרים

מחקר גדוד העבודה והכרוך בו שואב את חומריו משני ערוצי ידע : זיכרונות של אישי התקופה , וחומר תיעודי מועט שהושאר אחריהם . רוב החומרים האלה כבר נאספו ופורסמו בשני חיבורים חשובים של זיכרונות חברי " השומר , " בארכיונים , בספר תולדות ההגנה , וכן בספרות הפולמוס של גדוד העבודה עצמו , שפרסם תוך כדי המאבק ככתב אישום . על אלה נוספו במשך השנים ספרי מחקר , שבחלקם עוסקים בגדוד העבודה כבנושא נלווה , ובחלקם מתייחסים אליו כנושא מרכזי . חלק חשוב מהעוסקים המודרניים יותר בהיסטוריה של היישוב , חוקרים מדיסציפלינות מחקר שונות , אוהבים לתאר , בעיקר מאז שנות השבעים , את המאורעות שגדוד העבודה היה מעורב בהם בשנים ו 927-ו 92 ו , כדוגמה ראשונה ומופתית ( מבחינת המחקר ) למאבק כוח בין ממסד בעל עוצמה שלטונית - ההסתדרות , לתנועה יחפנית , מהפכנית אוטופיסטית - הגדוד . לשון מקובלת נוספת : אחדות-העבודה נגד גדוד העבודה . נראה שההדגשה ברוח זו קיבלה את כיוונה ותאבונה בהשפעת שני הלכי רוח תרבותיים - פוליטיים חשובים : האחד , צורך נפשי עמוק ב " ניפוץ אלילים" וכפירה בכל מה שנחקר ופורסם קודם לכן . הסיבה לכך היא " ידיעה מראש , " שההי...  אל הספר
יד טבנקין -  המרכז המחקרי, רעיוני, תיעודי ומוזיאלי של התנועה הקיבוצית