30. הפילוג בעין-חרוד

הפילוג בעין-חרוד , שלימים התפתח והיה לשרשרת של חילופי דברים קשים בין הגדוד להסתדרות , התחיל כוויכוח פנימי , מקומי חריף בתוך הגדוד , בלי קשר הסתדרותי ישיר למאורעות . לפי התנהגותו היה הגדוד רחוק מלהפנים את היותם של עין-חרוד ותליוסף יישובים שיש להתייחס אליהם ככאלה . לגבי הנהלת הגדוד הייתה עיןחרוד מחנה מעבר מובהק , כמוהו בפלוגות אחרות , קצת מדעת ובעיקר בפועל . אנו לומדים זאת מהתנועה העצומה , הלא מתקבלת על הדעת במספריה , של נכנסים ויוצאים במהלך שתי השנים הראשונות . קשה מאוד לעמוד על נתוני כניסה ויציאה מדויקים בגלל חוסר רישום מדויק ומסודר , אבל יש בידינו נתונים חלקיים . למשל , במשך שנת תרפ , ( 1922-1921 ) ב" שנת הקמתה של עין-חרוד , נכנסו אליה ( עד 332 ( 1 . 9 . 1921-ה אנשים , יצאו ( עזבו ) 4 , 55 - עברו לפלוגות אחרות , 35 - נשארו 242 - 1 . 9 . ו 922-ב איש " במחנה מעבר כזה לא היה אפשר לייצב חברה קבועה , לפתח ענפים משקיים , לאפשר קיום משפחות בתוכה . אפשר שידעו זאת גם מנהיגי הגדוד , אך נסחפו בשגרת מחנות עבודת הדחק שהורגלו בה במחנות הכבישים . זאת ועוד : עיןחרוד הייתה לגדוד מעין עטין לתקציבים לאו...  אל הספר
יד טבנקין -  המרכז המחקרי, רעיוני, תיעודי ומוזיאלי של התנועה הקיבוצית