26. הצטרפות טבנקין לגדוד העבודה - מקרה מבחן למקרה המבחן

להצטרפותו של טבנקין לגדוד חשיבות גדולה במסכת האירועים שהתפתחו שם מאז בואו . הרבה מהתפתחות הקונפליקט , ובעיקר דרכי פתרונו , היו תלויים בו במידה רבה . הוא היה האיש שהצליח להפוך את השאלה הפנימית שבין עין-חרוד לשאר הגדוד לשאלה שההסתדרות תכריע בה , הוא גם שהביא את המיעוט בגדוד להתארגנות , שסופה - קיבוץ ארצי . משום כך , אי אפשר להבין את הסכסוך בגדוד בלי לדעת על מקומו ומעשיו . הצטרפות טבנקין לא הייתה סתמית . ראו מחיינו , כרך אי , הקבה"מ , תשל '' א , עמ ' ; 232-3 , 223 מחיינו , כרך , 'ב עמ ' . 180-179 א . הוא היה אז בין מנהיגיה המרכזיים של ההסתדרות ואחדות-העבודה , ולפיכך בעל השפעה גדולה גם אצל הגדוד וגם בקרב חבריו במפלגה ובהסתדרות . ב . בבואו חיזק טבנקין מאוד את גישתו ההתיישבותית של לבקוביץ ' ( לביא ) שהגדוד קיבל רק את מקצתה . ג . הייתה לו יכולת מנהיגותית לרכז סביבו וסביב לבקוביץ ' קבוצת אנשים חשובה . ד . הוא האיש האחראי , יותר מהאחרים , לאי גירושם של אנשי הקבוצה ההתיישבותית מעין-חרוד , כרצון מזכירות הגדוד , ולכך שירשוה כמקום התיישבותם , על אף חולשתם המספרית . ה . הוא שהביא , יותר מכל אחד אחר ...  אל הספר
יד טבנקין -  המרכז המחקרי, רעיוני, תיעודי ומוזיאלי של התנועה הקיבוצית