24. שורש הקונפליקט

אחד המאבקים החשובים ביותר בגדוד-העבודה באותו זמן , אשר קבע בסופו של דבר את חומם של המאבקים האחרים , היה פרי השתקפות והתפתחות של מאבק פנימי בתוך אחדות-העבודה . זה היה מאבק המשך למאבקם של י' שוחט וקבוצת חברי "השומר " הנאמנה לו , על אופי ארגון המגן ההסתדרותי " ה - הגנה . " מאבק זה חרג מתחומו הצר יחסית , הועבר לגדודהעבודה וחזר ממנו כמשוב רחב יריעה להסתדרות . זהו גם סיפור של קונספירציה . אין לנו הרבה סיפורי קונספירציה מובהקים . טבעה של קונספירציה שהיא מתוכננת וחותרת ליעדים ברורים , ויש לה מטרות מוסוות כמטרות אחרות , הקשורות תמיד בשלטון . בכל הסיפור של גדוד-העבודה יש כמה אירועים כאלה , שבגלל השתתפות גורמי סביבה רבים אחרים , מאופיינים באי ידיעה ברורה ונחרצת של המטרה . תחילתה של קונספירציה זו , בהתייחסות לתחום הביטחוני בלבד . לא הייתה בה אספירציה פוליטית רחבה יותר והיא נעצרה באיבה . הנזק שגרמה הוגבל עקב מגבלת כוחם של קושריה וגם עקב צעדים נבונים ותקיפים שננקטו נגדה . תחילתה , 19 ו 9-ב עוד לפני ועידת כינרת של אחדות-העבודה , המשכה בגילויים שונים ומשונים , שהיו המניע לרוב המכריע של המשברים הקריטיי...  אל הספר
יד טבנקין -  המרכז המחקרי, רעיוני, תיעודי ומוזיאלי של התנועה הקיבוצית