19. שכונות העובדים וישובי שנות השלושים והארבעים

מה שהתחיל בקנה-מידה קטנטן בימי העלייה השלישית , התחזק בימי העלייה הרביעית ובא לידי הבשלה בעלייה החמישית . העלייה החמישית שינתה את פני היישוב כולו ובכלל-זה את ההסתדרות . למן אמצע שנות השלושים אפשר לראות ביישוב מדינה דה-פאקטו . היו בה כל תווי ההיכר המדיניים שיאפשרו את הריבונות והעצמאות לאחר מכן , אבל 'המדינה בדרך' הזו עדיין הייתה מודרכת בשיטה וולונטרית הבונה על הזדהות והתגייסות היחיד למערכות הנחוצות בכל תחומי החיים . גם הוולונטריזם התכרסם ככל שרבתה האוכלוסייה . העולים הרבים מכל שנודע עד אז , היו לדלק עתיר אנרגיה המזין את הקטר המוביל של הציונות - ההסתדרות על כל גווני הגשמתה . מידת התחזקותה באותם ימים הייתה פנומנאלית , אבל ככל תהליך כזה - היא כבר גידלה בחובה את גורמי ההרס שיתחרו בה , את סתירתה . התחזקות ההסתדרות בשנות השלושים נבעה קודם כל מסך עולי " החלוץ" ותנועות הנוער שעלו ארצה . זה היה מקור הגידול העצום במספר החברים בהסתדרות - 1944-ב ) למעלה 108 , 000-מ מצביעים לוועידה השישית , שאפשרו לה לפעול להגשמת תוכניתה . לשבחה של ההסתדרות והנהגתה יש לומר שלא שינתה את מטרותיה אגב התחזקותה . מעטים ה...  אל הספר
יד טבנקין -  המרכז המחקרי, רעיוני, תיעודי ומוזיאלי של התנועה הקיבוצית