העבודה גדוד — בירושלים המסגריה )ן לבו פנחס ש" ע העבודה תנועת לחקר המכון : המקור (