קרית עבודה — חגיגת האחד במאי (המקור: המכון לחקר תנועת העבודה ע"ש פנחס לבון)