מכבסה בגדוד העבודה (המקור: המכון לחקר תנועת העבודה ע"ש פנחס לבון)