הראשונים המבנים — בורוכוב שכונת )ן לבו פנחס ש " ע העבודה תנועת לחקר ן המכו ‭) :‬ המקור