ההסתדרות של השנייה הוועידה נשיאות ‭7>‬ בר / )ן לבו פנחס ש" ע העבודה תנועת ר לחק ן המכו ‭) :‬ המקור