16. ערי גנים כחלק מתוכנית ההתיישבות הציונית-סוציאליסטית

בסוף 1920 פרסמה אחדות-העבודה את דו " ח ועדת פוע " צ בא"י , ובו תוכניתה לבניין אינטנסיבי מתוכנן של הארץ בדרך חלוצית . בוועדה השתתף גם נחמן סירקין , למעשה הנהיג אותה . הוא היה האוטוריטה הרוחנית והפוליטית החשובה מבין כל המשתתפים : גם מבוגר מהם , ממייסדי הציונות , מחבר התוכנית לבניין ארץ-ישראל ציונית-סוציאליסטית וגם מנהיג פועלי-ציון באמריקה , ואילו הם היו עדיין "שמנדריקים . " אבל הוא "שמנדריק" בעצמו , " נחצ'ה המשוגע , " מצא עצמו מתואם מאוד עם רעיונות אישי אחדות עבודה בארץ . הוועדה המליצה למעשה על התוכנית שגיבש בכמה שלבים . ראשיתה בחיבורו המכונן שאלת היהודים ומתנת היהודים הסוציאליסטית ו 898-מ מאוחר יותר שיכללה סירקין ופרסמה בצורה חדשה בוועידת פועלי-ציון בשטוקהולם . 1919-ב האקטיבה של אחדות-העבודה הייתה נוכחת בוועידה זו . הדי ההרצאה הגיעו לארץ מייד עם סיומה . ברל , שבתחילה לא רצה לנסוע , ( הוא לא רצה לקחת חלק במה שראה כוועידה בטלנית , ( שינה דעתו לאחריה עקב היכרותו עם סירקין האיש ומשנתו . בוועידה יצאה ההחלטה לשיגור המשלחת לארץ שתוצאתה הייתה חיבור הדו " ח . בדו " ח היא מופיעה כוואריאנט שלישי ש...  אל הספר
יד טבנקין -  המרכז המחקרי, רעיוני, תיעודי ומוזיאלי של התנועה הקיבוצית