15. קרוב ורחוק

ראשית הרעיון 9 ו 9-ב ו . אז צץ אצל פועלים שחזרו מהגיוס או ממקומותיהם במרחבי הארץ . מספר פועלים "ישנים " התארגנו ופנו אל הקרן-הקיימת וביקשו לייסד "שכונת עובדים - קהילת פועלים משוכללת , המסדרת לה את חייה 16 האוטונומיים והקובעת לה צורה לפי צרכיה ושאיפותיה" נימוקיהם ביטאו תערובת של עניינים מעשיים מאוד ושל אידיאלים ששאפו אליהם . בבקשות שהגישו הודגשו ארבעה גורמים מרכזיים לרצונם בהתיישבות מסוג זה : א . יוקר הדירות בעיר ; ב . יוקר צורכי החיים היסודיים ; ג . הצרכים התרבותיים המיוחדים של הפועל בעיר ; ד . תלישותו של הפועל העירוני מן הקרקע . היוקר בעיר היה נימוק כבד משקל . חלק הארי של משכורת הפועלים הוצא על שכר דירה . התופעה של מספר משפחות הגרות יחד בדירה אחת שהצפיפות בהן רבה , הייתה נפוצה . הפועלים האמינו שכל מידה של שיתוף תעלה את היכולת הכלכלית שלהם על-ידי הוזלה ניכרת בהוצאות ואורח חייהם עד אז הוכיח זאת . הנימוקים האידיאולוגיים היו חשובים לא פחות : הם התקשו לראות עצמם מנותקים מן הקרקע . קודם כל הם היו חקלאים , וזה שנים רבות זה היה מקצועם . זה היה גם ייעודם עד אז . ולא פחות חשוב : כבר אז ראו עצמם...  אל הספר
יד טבנקין -  המרכז המחקרי, רעיוני, תיעודי ומוזיאלי של התנועה הקיבוצית