11. כיצד מדליקין?

הוועידה השנייה הקדישה פרק זמן ארוך , ישיבה מיוחדת , לדיון שכותרתו הייתה : "תרבות . " היה זה דיון רחב ומעמיק בעניין , שחרג הרבה מעבר לגבולות הבנת המילה , כפי שהיא מובנת בימינו . היא עסקה בנושא שמשמעותו הייתה ברורה מאוד לאלה שהעלו אותו לדיון . חינוכו וגיבושו של טיפוס יהודי אחר , שונה מזה הגלותי . בהפרזה קלה אפשר לומר , שהיא דנה בגיבוש "אדם הסתדרותי . " מה וכיצד יהיה ? כיצד יתאים להגשמת התוכנית הגדולה ? "אדם הסתדרותי" זה היה מאוחר יותר לאדם "הישראלי , " כפי שהיה מובן מאליו עד שנות השבעים ועקבותיו החזקים ניכרים ב"ישראליות " עד ימינו . למעשה אפשר להביא תחת המילה תרבות את המילה אתוס , ואתוס זה היה אמצעי ומטרה כאחד . האם היה זה הביטוי האוטופי המובהק ביותר של התוכנית ? הדמו בזה למה שהתחולל הרחק במדינה הסובייטית , ברבות מתנועות הפועלים המהפכניות בעולם ? הנבע כל זה מהאמונה העמוקה והאופטימית של ראשית המאה העשרים , שהאדם הוא פרי השפעת סביבתו ? שנה את הסביבה וישתנה האדם ? מה שלימים יגיע לידי אבסורד נאצי בתורת גזע מצד אחד , ובלימוד " הגנטיקה הסובייטית " המניחה השפעה של הסביבה על הגנום באופן ישיר , מ...  אל הספר
יד טבנקין -  המרכז המחקרי, רעיוני, תיעודי ומוזיאלי של התנועה הקיבוצית