10. כיצד בונים?

חלום האוטרקיה המשקית ליווה את התוכניות הקונסטרוקטיביות של אחדות-העבודה מראשיתן . בנושא זה הם היו "רציונאליים" עד כדי פשטנות אוטופיסטית . הסיבות החשובות שדחפו אותם לכך , כפי שאמרו הם עצמם היו : החיסכון הכלכלי - האמונה שמערכת כלכלית סגורה היא החסכנית ביותר , ואפשר לתכננה על פי אומדן צרכים . ההיפך ממערכת פתוחה הנשלטת בחוק ההיצע והביקוש שהיא בזבזנית מעצם טיבה . העולם המתחרה באופן סטיכי היה בעיניהם מכשול וביטוי לבזבוז גדול . רווח חשוב לכל חברה . ללא רווח אין פיתוח ואין העלאת רמת חיים לכלל ולא רק לפרט . אלא שרווח יכול להפוך בקלות לתופעה אנטי חברתית ואנטי מוסרית באנטגוניזם שבו . משום כך הרווח צריך לאפשר קיום בתנאים הוגנים ועלייה מתונה ברמת-החיים . לכן , לגבי היחיד והמפעל המקומי , הוחלפה המילה רווח במילה "איזון . " פירושו : להתפרנס בכבוד ללא תלות בנושים . זה גם היה כרוך במערכת הערכים , כמו פשטות , עבודה עצמית , צניעות , חיים ללא מותרות . אמונתם ורצונם היו לתכנן את "המדינה" ההסתדרותית כשוק פנימי מתואם , שיתמקד בעשייה לפי הקווים המתוכננים של התוכנית הגדולה . ומה על הרווח הנותר ? הוא קודש לבניין ...  אל הספר
יד טבנקין -  המרכז המחקרי, רעיוני, תיעודי ומוזיאלי של התנועה הקיבוצית