8. קונסטרוקטיביזם על סלע התשתית

עניין הריק שבתוכו פעלה ההסתדרות הוא עניין מכריע . ריק מכל בחינה . ריק ראשון במעלה . ריקותה היחסית של הארץ . אעז ואקבע : שבאותה שנה ( ודאי גם קודם-לכן וגם לא מעט שנים לאחר מכן ) היה אפשר לראות בארץ-ישראל מקום ריק ומדולדל , ארץ שמרבית שטחיה כמעט ריקים מיושב ומעיבוד . גם כמה אזורים צפופים יותר ( גב ההר , 40 שם . עמ ' . 14 שפלת יהודה ) היו ריקים למחצה . מה שהיה ניכר בארץ הם חורבותיה . אלה העידו שהארץ לא הייתה קרקע בתולה , שבעבר צמחה בה תרבות חומרית מפותחת , ואילו עתה - ניכרו בה סימני הרס כללי והזנחה . הארץ נשאה הרבה יותר תושבים בעבר מאשר באותו הווה . המדבר התפשט וכיסה חלקים גדולים משטחה עקב הזנחה התיישבותית תרבותית וכללית . מטעמים פוליטיים אקטואליים , יש היום אנשי מחקר , ובעיקר אנשי אידיאולוגיה , המתייחסים לטענה הרואה בארץ-ישראל בראשית המאה העשרים "ארץ ריקה , " וטוענים שזו סיסמת רמייה . כביכול המצאה שקרית של הציונות לצורך מעשה ההתנחלות היהודי בארץ . טענתם המרכזית היא כי כל הקרקע האפשרית הייתה מחולקת ומרושתת לבעלויות שונות . ערבים ישבו בכל אזוריה , הם שהיו בעלי הקרקע בה . מסרבים להכיר בעובד...  אל הספר
יד טבנקין -  המרכז המחקרי, רעיוני, תיעודי ומוזיאלי של התנועה הקיבוצית