ניסיונות הגשמה עקרוניים

מאבק זה בין דבקות לתוכנית ובין גישה פרגמאטית , באה לביטוי בולט ביותר אצל ד ' בן-גוריון בתוכניותיו לחברת העובדים . במאמרו "התפקיד המשקי של ההסתדרות הכללית " מביא בן-גוריון הצעה "בולשביסטית , " אוטופית למהדרין , בניין צנטרליסטי מונוליטי של מעמד הפועלים מונהג עלידי הנהגה נבחרת שתשלוט במשק ההסתדרותי ודרכו בחיי "נתיניו " בכל פני חייהם . בן-גוריון לא הביע תביעה לשליטה אידיאולוגית או מוסרית . בכך המשיך את סיסמת חבריו שקיבלוה מנוסחת מסירקין : "דעה חופשית - מעשה מחייב . " אבל השליטה הכלכלית והמדינית של ההנהגה בהסתדרות צריכה הייתה להתבטא כדעה אחת - דעת הרוב ( ובעיניו , ( ו 00 ° / 0 = 5 ו ° / 0 להיות מוחלטת כדי לעמוד ולהגשים את התוכנית הגדולה המחייבת כל אחד מחברי ההסתדרות : "תפקיד ההסתדרות הכללית הוא - לסדר ולנהל את העבודה , התוצרת וההספקה של ציבור העובדים בעיר ובכפר ברשותה היחידה והכוללת של ההסתדרות . " כלומר , "בעל הבית " ההסתדרותי יקבע לגבי מקום העבודה ואופייה , "משמעת העבודה ... בנידון המקום , המקצוע והסדר של העבודה " ישווק את תוצרת העבודה ויקבע את רמת החיים - את ההספקה - של חברי ההסתדרות . "...  אל הספר
יד טבנקין -  המרכז המחקרי, רעיוני, תיעודי ומוזיאלי של התנועה הקיבוצית