התוכנית האסטרטגית לבניין ארץ-ישראל ציונית-סוציאליסטית - אוטופיה או ריאליה?

חברי משלחת פועלי-ציון מהגולה התקבלו , כאמור , אצל חבריהם בארץ לא בהסכמה כללית , ללא הערכה רבה מראש וכנראה שגם לא בסבר פנים יפות . הוועדה הצליחה לפעול ולהגיע לסיכומים משותפים משום ששיתפה גם את הנהגת אחדות-העבודה וגם את באי חוץ-לארץ בתהליך החקירה והדיונים , ובראש וראשונה משום שהעמידה בראשה את נחמן סירקין . סירקין ידע לגבש סביבו לא רק את הערכת כל משתתפיה בנועם הליכותיו , אלא גם ובעיקר ידע להציג ראייה משותפת שלו ושל חיים פיינמן עם אנשי אחדות- העבודה . הם גיבשו דו"ח מפורט הבנוי מפרקים של סקר מציאות ופרקים של תוכניות לעתיד . סקר המציאות תופס את רוב הדו " וז . הוא ביטא מצאי קשה , שחברי הוועדה ראו בארץ . הדו " ח הוא מקור ראשוני מפורט למצב היישוב הקטן והדל לאחר מלחמת העולם הראשונה . עיקר הצלחתם הייתה בהתוויית קווים רחבים לתוכנית העתידית לבנייתה של הארץ בדרכים חברתיות . גם זה , קודם כל בגלל יכולתו המיוחדת של נחמן סירקין שידע לגשר בין הארוגנטיות של אנשי ארץ-ישראל "המנוסים , " שזלזלו מלכתחילה ב"בטלני" פועלי-ציון מהעולם , לבין הפתיחות שמצאה את המשותף בין תוכניתו שלו ליוזמות הלא מוגדרות שלהם . נכון ...  אל הספר
יד טבנקין -  המרכז המחקרי, רעיוני, תיעודי ומוזיאלי של התנועה הקיבוצית