ועדת פועלי-ציון 1920 כמנסחת האסטרטגיה המנצחת לבניין הארץ

אנשי אחדות-העבודה שעמדו על ערש המהלך הזה , לא שמחו לבואה של הוועדה שראו בה עוד פן בטלני של מפלגתם לשעבר "פועלי-ציון" וקיבלוה 2 ככפויי שד . הנציגים מן העולם חבריה , הגיעו בלי שהתקבלו בברכה מסבירת פנים . חבריהם מהארץ התייחסו אליהם כאילו היו מקבילה סוציאליסטית ל '' ועד הצירים" הממונה , הכפוי מבחוץ , שלא העריכו . אנשי הוועדה הגיעו לעת סוערת . הם חוו את מרירות הנסיגה בגליל העליון לאחר מאורעות תלחי , הם חזו במאורעות ירושלים ומקומות אחרים , הופעת הבכורה של תנועה לאומית פלשתינית אלימה . הם גם ראו בעיניהם את ראשוניה של העלייה השלישית ותהו מה דמות לעולים החדשים מפועמי הרוח האוקטוברית , מה תואר לאנשי החלוץ ותנועות הנוער מפולין . הם עמדו על רעות התפיסה העדתית ביישוב , חוו את אפליית התימנים הדחויים והמושפלים , ניתחו את חיי ציבור ה " קולוניסטים" של העלייה הראשונה ושל אנשי ה " יישוב הישן " לעת תום המלחמה . הם עברו בכל הארץ , סקרו , ליקטו וכינסו את סיכום המאמצים והניסיונות ההתיישבותיים המעטים , החלשים , הקטנים , סיכום יחידאי בכלי רב-חשיבות . חברי הוועדה מן העולם היו אישים שכל אחד מהם היה כבר חשוב ומוכ...  אל הספר
יד טבנקין -  המרכז המחקרי, רעיוני, תיעודי ומוזיאלי של התנועה הקיבוצית