אקטואליזציה מרומזת

קרוב לודאי שיש קשר בין התרופפות ליכודה של החברה הישראלית בימינו , ובין דחיקת התנועה השיתופית , הסתדרותית , על כל מה שהיה בה , מן החיים הציבוריים , וההסתלקות מהאתוס השיתופי-שוויוני מתוכה . התרופפות זו היא תוצאת ההסתלקות מן העקרונות הבונים הציוניים בכלל , והציונים סוציאליסטיים בפרט . מפולת הגופים הוולונטריים שהביאו לבניין מדינת ישראל , היא מפולת של קריסה פנימית ושל לחץ חיצוני כאחד . לא מעט בעטיים של לחצי רוח הזמן : ה " גלובליזציה " העומדת כאיווי וכאיום ( תלוי מי המסתכל . ( מתפשטת ומקטבת כל וזברה אנושית בימינו . השפעתה בחברה היהודית בארץ , חברת מהגרים שטרם גובשה , בעלת מסורות תרבותיות שונות , היא בכיוון התפתחות שלילי שבמליצה אפשר לכנותו : דרך להווייה של עולם שלישי , עולם של שכבת עשירים דקה והמונים מדולדלים , של שעבוד המשק הלאומי באמצעות העברתו לידיים פרטיות חמדניות של עתירי הון בעולם . יש בתהליך ההתפוררות של הדרך הקודמת רעות רבות שלא נודעו קודם לכן . הציונות הצליחה להקים משק מצליח לא פחות ממשק פרטי אופייני . הנטייה לפרקו ולמסרו ( ורק כשהוא מרוויח ) לידיים פרטיות הוא מטעמי אמונה יותר מאשר ...  אל הספר
יד טבנקין -  המרכז המחקרי, רעיוני, תיעודי ומוזיאלי של התנועה הקיבוצית